Colofon en verantwoording van JessiePennLewis.nl

Deze website heeft tot doel een overzicht te geven van het leven en werk van Jessie Penn-Lewis.

Alle informatie, artikelen, boeken en links, welke op deze website worden aangeboden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bij het samenstellen van deze website wordt gebruik gemaakt van artikelen, tips en recensies die door derden worden aangeleverd.

Op alle artikelen rusten copyrights

Als extra service wordt de gebruiker van deze website de mogelijkheid geboden boeken en ebooks van Jessie Penn-Lewis te bestellen. Bestellingen worden afgehandeld door derden en valt buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze website.