Nederlandstalige boeken van Jessie Penn-Lewis

van Aangezicht tot Aangezicht - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789070005757

van Aangezicht tot Aangezicht

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-7000-575-7 / 76 pagina's
Prijs: € 9,75
PakketBestel


Dit boek zal een geweldige stimulans en bemoediging geven in de omgang van Gods kinderen met Hem. Mozes, de vriend van God, wordt hierin als voorbeeld gesteld en geeft het verlangen weer van ieder Christen Hem te kennen, gelijk Mozes: van Aangezicht tot Aangezicht.


Sterven om te leven - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789086030293

Sterven om te leven

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Maatkamp
ISBN: 978-90-8603-029-3 / 68 pagina's
Prijs: € 9,50
PakketBestel


Sterven om te leven bestaat uit vier korte overdenkingen die de relatie tussen Christus dood en het leven van de gelovige belichten. De christen die ziet dat hij is "gestorven met Christus" weet nu hoe hij:

  • Bevrijd kan worden van de zonde en het "ik"
  • Veranderd kan worden, zowel in zijn innerlijke mens als in zijn uiterlijke wandel
  • Zich volledig kan overgeven aan God
  • Zich met Christus dood aan het kruis kan vereenzelvigen
Dit boekje richt zich op heel persoonlijke wijze tot de gelovige en wijst hem op de steeds toenemende diepte van het kruis van Christus, en wat dat voor hem betekent in zijn dagelijks leven. In hoofdstuk 4 wordt de kern van de boodschap als volgt weergegeven: "Het is Gods plan dat de waarheden die Hij wil verkondigen, eerst in de levens van Zijn boodschappers worden uitgewerkt"


Geestelijke Strijd - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789066590434

Geestelijke Strijd

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-6659-043-4 / 52 pagina's
Prijs: € 4,95
PakketBestel


Geestelijke Strijd werpt een duidelijk licht op waar het om gaat in de geestelijke strijd van een gelovige. Ondanks dat dit boek is geschreven aan het begin van de twintigste eeuw, beantwoord de auteur veel relevante vragen voor de gelovigen in de 21ste eeuw. Lees meer...


Het Kruis van Golgotha - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789070005405

Het Kruis van Golgotha

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-7000-540-5 / 105 pagina's
Prijs: € 9,95
PakketBestel

 Leven in de Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789066590939

Leven in de Geest

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-6659-093-9 / 94 pagina's
Prijs: € 4,95
PakketBestel

 Leven in de Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789086030057

Oorlog tegen de Heiligen (Paperback uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Maatkamp
ISBN: 978-90-8603-005-7 / 322 pagina's
Prijs: € 20,00
PakketBestel


Oorlog tegen de Heiligen is een ontnuchterend boek. Het confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelfmisleiding, en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is misleiding. Misleiding door boze geesten in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de Gemeente als geheel. Oorlog tegen de Heiligen laat ons zien hoezeer wij bij het onderzoeken van bovennatuurlijke ervaringen van God afhankelijk zijn, en dat zelfoverschatting wat betreft het eigen vermogen om geestelijke dingen te beoordelen, grote problemen kan veroorzaken in het leven van gelovigen. De les die Oorlog tegen de Heiligen ons leert, is dat iedere gelovige vatbaar is voor misleiding door boze geesten. Dit boek, dat gebaseerd is op de ervaringen van opwekkingsprediker Evan Roberts (1871-1951), en de inzichten van Jessie Penn-Lewis (1861-1927), reikt de lezer enkele principes aan, die hem kunnen helpen om temidden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden. Lees meer...


Leven in de Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789086030118

Oorlog tegen de Heiligen (Hardbound uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Maatkamp
ISBN: 978-90-8603-011-8 / 322 pagina's
Niet meer leverbaar


 


Leven in de Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789050680424

De Oorlog tegen de Heiligen (Paperback uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: CHEV
ISBN: 978-90-5068-043-1 / 768 pagina's
Prijs: € 44,90
PakketBestel


Dit boek gaat over geestelijke en demonische misleiding en hoe hierover overwinning is te verkrijgen dankzij het verzoenend offer van Jezus aan het kruis van Golgotha, gevolgd door de opstanding en glorieuze hemelvaart!

Deze editie bevat een andere vertaling van de tekst van Jessie Penn-Lewis en bevat daarnaast ruim 400 pagina's aan bijlagen.


Leven in de Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789050680424

De Oorlog tegen de Heiligen (Hardbound uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: CHEV
ISBN: 978-90-5068-042-4 / 768 pagina's
Prijs: € 74,90
PakketBestel


Dit boek gaat over geestelijke en demonische misleiding en hoe hierover overwinning is te verkrijgen dankzij het verzoenend offer van Jezus aan het kruis van Golgotha, gevolgd door de opstanding en glorieuze hemelvaart!

Deze editie bevat een andere vertaling van de tekst van Jessie Penn-Lewis en bevat daarnaast ruim 400 pagina's aan bijlagen.


Ziel en Geest - Jessie Penn-Lewis, isbn: 9789070005665

Ziel en geest

Auteur: Jessie Penn-Lewis
Uitgever: Importantia Publishing
ISBN: 978-90-7000-566-5 / 102 pagina's
Prijs: € 9,95
PakketBestel


'Ziel en geest' bespreekt kenmerken en verschillen tussen beide, waardoor het gevoelselement, evenals het wils- en verstands-element in het geloofsleven de juiste plaats kunnen krijgen.