Titel

Oorlog tegen de Heiligen (Paperback uitvoering)

Oorlog tegen de Heiligen (Paperback uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis Uitgever: Maatkamp
ISBN: 978-90-8603-005-7 / 322 pagina's
Prijs: € 20,00
PakketBestel


Oorlog tegen de Heiligen (Hardbound uitvoering)

Oorlog tegen de Heiligen (Hardbound uitvoering)

Auteur: Jessie Penn-Lewis Uitgever: Maatkamp
ISBN: 978-90-8603-011-8 / 322 pagina's
Prijs: € 30,00
Niet meer leverbaarOorlog tegen de Heiligen is een ontnuchterend boek. Het confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelfmisleiding, en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is misleiding. Misleiding door boze geesten in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de Gemeente als geheel. Oorlog tegen de Heiligen laat ons zien hoezeer wij bij het onderzoeken van bovennatuurlijke ervaringen van God afhankelijk zijn, en dat zelfoverschatting wat betreft het eigen vermogen om geestelijke dingen te beoordelen, grote problemen kan veroorzaken in het leven van gelovigen. De les die Oorlog tegen de Heiligen ons leert, is dat iedere gelovige vatbaar is voor misleiding door boze geesten. Dit boek, dat gebaseerd is op de ervaringen van opwekkingsprediker Evan Roberts (1871-1951), en de inzichten van Jessie Penn-Lewis (1861-1927), reikt de lezer enkele principes aan, die hem kunnen helpen om temidden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden.

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de Nederlandse vertaling
Voorwoord bij de eerste druk
Voorwoord bij de tweede druk
Verklarende woordenlijst
I. Een bijbels overzicht van satanische misleiding
II. Het leger van Satan
III. Misleiding door boze geesten in onze moderne tijd
IV. Passiviteit: de voornaamste oorzaak van bezetenheid
V. Misleiding en bezetenheid
VI. Imitaties van goddelijke werkingen
VII. Grond voor en symptomen van bezetenheid
VIII. Bevrijding van misleiding en bezetenheid
IX. De wil en de geest van de mens
X. Overwinning in de strijd
XI. De strijd tegen de machten der duisternis
XII. Het begin van een opwekking en de doop met de Heilige Geest

AANVULLENDE NOTITIES:
De echte werkingen van God en de imitaties van Satan
Opsomming van de verschillende soorten ‘grond’
Gericht zoeken naar ‘grond’
Korte opmerkingen

BIJLAGE:
De houding van de vroege kerkvaders t.a.v. boze geesten
Symptomen van bezetenheid in China, door dr. John L. Nevius
Satanische activiteit in de Eindtijd, door Robert Anderson
De fysiologie van de geest, door James Gall
Bezetenheid onder christenen - het geval van een gelovige vrouw
Het werk van boze geesten in christelijke samenkomsten
Excerpten uit brieven en interviews
Licht op abnormale ervaringen
Hoe boze geesten gevorderde gelovigen aanvallen