Jessie Penn-Lewis

Jessie Penn-Lewis (1861-1927)

In Nederland heeft Jessie Penn-Lewis pas bekendheid gekregen door de boeken van Watchman Nee. Vooral in zijn boek De Geestelijke Mens citeert Watchman Nee regelmatig uit het boek War on the Saints van Jessie Penn-Lewis. Dit boek dat zij in 1912 schreef met hulp van Evan Roberts is waarschijnlijk haar bekendste, meest geciteerde, meest omstreden en meest unieke boek dat zij geschreven heeft.

Pas recent verscheen een vertaling van War on the Saints in het Nederlands, nadat al jaren geleden de eerste pogingen ondernomen waren om dit boek te vertalen en te publiceren.

Penn-Lewis was actief binnen de zgn. Keswickbeweging, genoemd naar de jaarlijkse opwekkingsconferenties die werden georganiseerd in Keswick. Later richtte zij het christelijke maandblad The Overcomer op, dat vandaag de dag nog steeds verschijnt.